HSY:n aineistopankin käyttöehdot

HSY:n aineistopankin kuvia luovutetaan vain journalistiseen käyttöön, jossa kerrotaan HSY:stä, sen toiminnasta tai kuvataan toiminnan prosesseja. HSY, tai sen asiantuntija, tulee tällöin olla mainittuna jutun yhteydessä. Kuvien käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ellei kuvassa ole erikseen mainittu lupaa kaupalliseen käyttöön.

Kuvia ei saa tallentaa osaksi muita kuvapankkeja tai käyttää muussa kuin yllä mainitussa tarkoituksessa.

HSY:llä on oikeus koska tahansa evätä käyttäjän pääsy aineistopankkiin ja kieltää aineistopankista luovutettujen kuvien käyttö, mikäli se katsoo että kuvia käytetään luvattomasti kaupallisessa tarkoituksessa, sopimattomassa asiayhteydessä tai kuvien luovutuksen ehtoja ei muuten noudateta.

Luovutettavien kuvien käyttöperiaatteet
Kuvan yhteydessä on aina vähintäänkin kuvatekstissä mainittava HSY ja kuvaajan nimi, esimerkiksi ”kuva: HSY / Kuvaajan Nimi”.

Lisätiedot
Jos toivot HSY:ltä kuvia muuhun kuin journalistiseen käyttöön, ota yhteyttä viestinta@hsy.fi